Transformer Accessories

Hermetik Transformatör Koruma Rolesi

Hermetik dizaynlarda tercih edilir. Röle gaz tahliyesini, yağ sıcaklığını ve kazandaki iç basıncı göstermektedir. 500 kVA’dan daha büyük transformatörlerde kullanılır. Rölede gaz tahliyesi, kazan basıncı ve yağ sıcaklığı için herbirine ait ikişer kontak bulunmaktadır.

transformator termometresi

Alkollü Termometre

Alkollü termometre sadece transformatör yağının sıcaklığını gözlemlemek amacıyla kullanılır ve kontaksızdır.

Trafo Nem Alıcı

Nem Alıcı

Yağ genleşme deposuna bağlantılı olarak, yağ hacmi değiştiğinde, içinden geçen havada bulunan nemi yakalayarak, yağa nem geçmesini önler. Nem alıcının büyüklüğü yağ ve hava miktarına bağlı olarak kullanılır.

Trafo Basıncı

Trafo Basınç Giderme Valfi

Hermetik dizaynlarda tercih edilir. Ani basınç yükselmesi durumunda Transformatör kazanını korur. Kapak üzerine montajı yapılır. Kazan, valfin ayarlandığı iç basınca maruz kalırsa, valf açılır ve yağ tahliyesi sayesinde basıncı kompanze ederek kazanın yırtılmasını önler. Sonra, otomatik olarak tekrar kapanır, istenildiğinde kontaklı kullanılabilir.

Trafo Yağ Sıcaklığı

Kontaklı Yağ Sıcaklığı Termometresi

Transformatördeki yağın ulaştığı Maksimum sıcaklığı gösteren Maksimum gösterge bulunmaktadır ve alt kısımda bir buton ile resetlenebilir. Yağ sıcaklığı 1 20°C'ye kadar okunabilir. İki adet ayarlanabilir kontak vardır. Micro switce'lerin elektriksel değerleri 5 A 250 VAC veya 0.2 A, 250 VDC.

Trafo Yag Seviyesi

Manyetik Yağ Seviye Göstergesi

Yağ Genleşme Deposundaki yağın seviyesini gözlemlemek amacıyla kullanılır. Transformatör yağının değişimi magnetik olarak bağlantısı olan bir şamandıra ile yağ seviyesi göstergede gösterilir. Magnetik yağ seviye göstergesi ayarı Genleşme deposunun çapına bağlıdır, istenildiği durumda kontaklı seviye göstergeleri de kullanılır.

Trafo Buchholz Rolesi

Buchholz Rolesi

transformatör kazanı ile Yağ genleşme deposunun arasında, borularla bağlanmıştır. Transformatörün içindeki elektriksel ekipmanlarda oluşabilecek bir arızada, transformatörü korumak amacıyla kullanılmaktadır. Arıza anında yalıtım malzemelerinde gaz açığa çıktığında, Rölenin içinden geçerken haznede birikerek şamandırayı aşağı iterek ya da ani arızalarda yağ hızla doğru giderken klepeyi harekete geçirerek kontakların çalışmasına sebep olur. Rölede Açma ve Alarm için iki adet bağımsız kontak vardır. Bunlar; 5 A, 250 VAC veya 0.2 A, 250 VDC'dir.