Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

  • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
  • Çevre, sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefler.
  • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
  • Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.
  • Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
  • Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
  • Performansını ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortakları ile paylaşır.